აკრედიტებული
კრედიტები
ადგილების რაოდენობა
დაფინანსება
წლიური გადასახადი
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. კომპ. ზღვ.
ქართ. ენა და ლიტ.
ზოგადი უნარები
უცხო ენები
ინგლისური
რუსული
გერმანული
ფრანგული
მათემატიკა
ისტორია
გეოგრაფია
ლიტერატურა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
სამოქალაქო განათლება
ხელოვნება
შემოქმედებითი ტური
საგანი
ქართ. ენა და ლიტ.
ზოგადი უნარები
უცხო ენები
ინგლისური
რუსული
გერმანული
ფრანგული
მათემატიკა
ისტორია
გეოგრაფია
ლიტერატურა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
სამოქალაქო განათლება
ხელოვნება
შემოქმედებითი ტური
0
შედეგის ნახვა